O nás

Spojenců 193, 407 11
DC-32 Boletice n./L

+420 412 547 619
drivamachac@seznam.cz

O nás

MUDr. Iva Macháčková

 • Promoce v roce 2004 na 1. lékařské fakultě University Karlovy v Praze
 • Sekundární lékařka na dětském oddělení nemocnice Děčín v letech 2004 – 2007 a částený úvazek od roku 2014
 • Od roku 2008 částečný úvazek v ordinaci PLDD MUDr. Anny Skácelové, Boletice n. L.
 • 2015 – atestace v oboru Praktické lékařství pro děti a dorost
 • V rámci předatestační přípravy absolvovala stáže na Dětské klinice Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem
 • Účast na provozu LSPP – pohotovosti pro děti a dorost
 • Účast na seminářích, školeních a konferencích s odbornou tematikou
 • Spolupráce s MC Rákosníček - příprava seminářů pro maminky i nastávající maminky

Dětská zdravotní sestra - Věra Kašparová

 • V roce 1981 maturita na Střední zdravotnické škole v Mostě – obor dětská sestra
 • Dětská sestra na JIP dětské oddělení nemocnice Děčín v letech 1981 – 1990
 • Obvodní dětská sestra v Boleticích nad Labem 1990 – dosud
 • V roce 2006 získala Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru všeobecná sestra a Specializovanou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání dětská sestra
 • Účast na seminářích, školeních a konferencích s odbornou tematikou