Služby a ceník výkonů

Spojenců 193, 407 11
DC-32 Boletice n./L

+420 412 547 619
drivamachac@seznam.cz

Služby a ceník výkonů

Co nabízíme

 • telefonické konsultace dle potřeby a nutnosti( i mimo ordinační hodiny)
 • oddělené čekárny pro zdravé a nemocné děti
 • po dobu dovolené lékaře zajištěn zástup v ordinaci
 • smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami : 111 VZP, 201 VoZP, 205 ČPZP, 207 OZP, 209 ZP Škoda, 211 ZPMV ČR, 213 Revírní bratrská pokladna
 • léčebná a preventivní péče o děti a dorost od narození do 19 let s využitím nejnovějších léčebných a diagnostických postupů.
 • kamerový dozor v čekárnách a v kočárkárně
 • účast na studijních programech
 • účast na projektu VZP AKORD, projektu ZPMV Karta života, STOP DROGÁM
 • Konsultujeme, doporučujeme a nabízíme škálu nepovinných očkování:
  • proti virové hepatitidě A
  • proti meningokokové sepsi A+C
  • proti klíšťové meningoencefalitidě
  • proti chřipce
  • proti karcinomu děložního čípku u dívek

Přístrojové vybavení

 • Quick Read CRP - vyšetření tímto přístrojem umožňuje rozlišit bakteriální a virová onemocnění a pomáhá tedy při rozhodování o nutnosti nasazení antibiotik.
 • Laura Smart - močový analyzátor. Přístroj umožňuje potvrzení či vyloučení močové infekce přímo v ordinaci.

 

Výkony, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami

Výpisy z dokumentace, výkony prováděné na žádost a v zájmu občana pro různé účely a instituce,
které nesouvisí s potřebnou lékařskou péčí
120,- Kč
Duplikát výpisu z dokumentace 150,- Kč
Mimořádná lékařská prohlídka – potvrzení pro sportovní instituce, Svářečský průkaz, práce ve výškách, plavební doklad 150,- Kč
Potvrzení pro vstup do kolektivního zařízení, MŠ, jesle, plavání miminek 100,- Kč
Vystavení duplikátu OČR – paragrafu 100,- Kč
Vystavení duplikátu zdravotního a očkovacího průkazu 120,- Kč
Vystavení zdravotního průkazu 200,- Kč
Potvrzení na brigády 100,- Kč
Vstupní prohlídka do zaměstnání 250,- Kč
Potvrzení přihlášky do školy, učiliště, VŚ, SŚ 1 ks
- každá další
100,- Kč
50,- Kč
Potvrzení a prohlídka pro řidičský průkaz OA
Moto, traktor
300,- Kč
200,- Kč
Propichování uší a nasazení náušnic 200,- Kč
Vyplnění žádosti na ozdravovnu, lázně 150,- Kč
Potvrzení pro letní a jiné tábory 120,- Kč
Vyplnění pojistné události 200,- Kč
Vyšetření a odběry pro interupci 300,- Kč
Nastřelení naušnic - včetně naušnic 500,- Kč
Aplikace vyžádaných očkování 100,- Kč
Omluvenky do školy na zvláštní papír 20,- Kč
Kopírování nálezů pro vlastní potřebu 10,- Kč